Vi må jobbe litt for foringa:-) Her i vedkløyving med husfar.