Her er hannen (øverst), og siste tispa 1 uke gamle.