Her er Kathrine og Don Ragg på 17. mai for noen år siden.